Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, referentna oznaka Poziva KK.08.2.1.11.

REFERENTNA OZNAKA:
KK.08.2.1.11.0030

NAZIV PROJEKTA:
Širenje proizvodnog kapaciteta u ekološkom vinogradarstvu

KER – VIN obrt za keramičarstvo i vinarstvo, vl.Tomislav Glavić
Nadin 109
23420 Benkovac, Hrvatska
OIB: 91823670649

Razdoblje provedbe Projekta je od 15. Svibnja 2020. do 15. Svibnja 2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
566.500,00 HRK

IZNOS SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EU:
481.525,00 HRK

OPIS PROJEKTA:
Ovim projektom obrt KER – VIN ulaže u nabavku proizvodne opreme te izradu internetske stranice u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i potencijalno na stranom tržištu.

Opći cilj projekta je ojačati gospodarski razvoj na depriviranom području Benkovca. Provedbom projekta izravno se doprinosi održivom razvoju produktivnosti, zapošljavanju, konkurentnosti obrta.
Specifični cilj projekta je poboljšati konkurentnost obrta kroz povećanje efikasnosti i brzine procesa prerade grožđa u vino te postići bolju predstavljenost proizvoda javnosti.
Ujedno je cilj projekta zadržati postojeća radna mjesta i otvoriti nova.
Realizacijom projektnih aktivnosti obrt će biti u mogućnosti povećati efikasnost i kvalitetu procesa prerade grožđa u vino čineći ga efikasnijim i bržim.
Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, u mogućnosti smo uložiti vlastita sredstva, a sve u cilju postizanja visoke standardne kvalitete i zadovoljne poslovne partnere.

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima obrt KER VIN kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

OSOBA ZA KOMUNIKACIJU:
Telefon: 098/429 111
Email: tomislav.glavic1@gmail.com

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTIMA NA:
https://strukturnifondovi.hr/
https://europa.eu/european-union/index_hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/